Noosféra a atraktory budoucnosti

Napsal Ondřej (») 15. 2. 2020, přečteno: 1336×

Esej do předmětu Fyzika, filozofie a myšlení 2

Chtěl bych v tomto textu rozvinout svou úvahu na téma noosféra a její vliv na budoucnost. Noosféra je definována jako oblast lidského myšlení, tedy podobně jako například atmosféra je vzdušným obalem Země nebo biosféra je oblastí, kde se vyskytuje život. Podle francouzského přírodovědce a teologického myslitele Pierre Teilhard de Chardin je noosféra tvořena interakcemi mezi myslícími bytostmi. Dá se to tedy chápat jako jisté propojení mezi všemi lidmi, kolektivní uvažování, případně kolektivní vědomí. V některých výzkumných institucích probíhají zajímavé projekty, snažící se toto kolektivní vědomí nějak zachytit nebo změřit. Připadá mi teď, že se současně s nimi pouštím na tenký led nepoznaného, respektive těžko akceptovatelného až iracionálního.

Shodně s Teilhardem de Chardin věřím tomu, že každý člověk je obdařen nesmrtelnou duší, jejíž schopnosti dalekosáhle převyšují běžný svět hmoty a smyslů. Psychologové to nazývají podvědomím. Věřím tomu, že člověk toho podvědomě ví a zná daleko víc, než si většinou uvědomuje, a než je zjevné. Stejně tak si myslím, že jednotlivá lidská vědomí jsou mezi sebou propojena a mohou navzájem komunikovat mezi sebou a s vyšší mocí, kterou nazýváme Bohem. Tímto se otevírá obrovské množství možností, které toto zjištění umožňuje.

Podle teologů i některých psychologů má lidská duše (podvědomí) v sobě uložen svůj plán budoucnosti, optimum toho, jak by konkrétní život měl probíhat. Věřící lidé k tomuto poznání dospívají hledáním Boží vůle, kdy pomocí modlitby a meditace poznávají alespoň část své životní cesty. Jak jejich pocity a myšlenky, tak i události, které se kolem nich dějí, je pak vedou v jejich životní cestě a v každodenním rozhodování.

Domnívám se, že stejně tak existuje optimum pro celý tento svět, ten nejlepší plán, kam by se celá tato civilizace měla ubírat. Pravděpodobně je toto optimum zcela nedosažitelné, právě proto, že většinu lidí vůbec nenapadne snažit se dosáhnout toho nejlepšího pro svůj vlastní život. Stejně ale má určitě smysl usilovat o dobro i přesto, jak chaotický tento svět je. Každý člověk má úkol naplnit svůj život a dary, které dostal, používat pro dobro druhých. Určitě není dobrý postoj snít o tom, že by člověk změnil celý svět nebo naopak rezignovat na jakoukoliv smysluplnou aktivitu s výmluvou, že tento svět je stejně odsouzen k záhubě a jeden člověk proti tomu nic nezmůže.

Existuje určitý druh mystického zážitku, při kterém se člověku stane, že pozná úplnou pravdu o svém životě a od té doby už ví přesně, kam se má v životě ubírat, jak vést své činy, svá slova a své myšlenky. Toto poznání člověka pak nutí stále usilovat o dobro a pokoj kolem sebe. Něco takového se bohužel stává pouze nemnohým. Je ale zajímavý myšlenkový experiment představit si, jak by tento svět vypadal, pokud by takový okamžik v životě nastal u každého člověka. Je pak možné oddat se docela pěkné představě o civilizaci, kde už by nebyla potřeba armáda, policie a nejspíš ani peníze, a kde by každý člověk směřoval ke štěstí a k maximálnímu dobru. Zní to téměř jako část proroctví od starozákonního Izajáše 11, 9 :

 „Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu

na celé mé svaté hoře,

neboť zemi naplní poznání Hospodina,

jako vody pokrývají moře.“

Tato idealistická představa naráží na to, že lidské utrpení má také svůj veliký smysl, možná mnohem důležitější, než by si většina lidí byla ochotna vůbec připustit. Další důležitý fakt je, že člověk je obdařen svobodnou vůlí a jeho vlastní rozhodnutí k dobrému má nejspíš mnohem větší cenu, než kdyby byl téměř loutkou v dokonalém světě.

Když se vrátím k tématu lidského podvědomí a noosféry, chtěl bych tyto úvahy také rozvinout tím směrem, jak jednotlivý člověk a lidstvo jako celek ovlivňuje budoucnost. Ve skutečnosti má každý člověk z velké míry svůj osud a svou budoucnost ve svých rukou. Zároveň na každém člověku nesmírně záleží a má obrovskou cenu. Každý člověk tedy rozhoduje každý den, každým svým činem, každým slovem a každou myšlenkou o tom, čím se stává tento svět. Uvedl bych na toto téma negativní příklad: Pokud se několik desítek tisíc mladých lidí oddává hraní počítačové hry Metro 2033 o životě a boji v podzemí pod troskami toho, co zbylo z metropole Moskvy po nějaké blíže neurčené katastrofě, značně zvyšují pravděpodobnost, že se tak v budoucnosti skutečně stane. Myslím to tak, že s podvědomím a s lidskými myšlenkami se nežertuje.

Stejně tak, jak už jsem zmínil, nemůže u žádného člověka platit výmluva typu : „Já nic nezněním.“, „Na mně nezáleží.“ a podobně. Ve skutečnosti záleží úplně na každém člověku, na každém slovu, úsměvu, kliknutí počítačové myši, myšlence. Budoucnost tohoto světa je jen na nás a každý je tvůrcem. Tato budoucnost bude právě taková, jakou si ji vymyslíme, napíšeme a vytvoříme.

Použité zdroje:

BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona (Ekumenický překlad). 8. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2001. ISBN 80-85810-29-8.

Teilhard de Chardin, Pierre. Místo člověka v přírodě. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. Sign. 1 - 0588.927,2.

Teilhard de Chardin, Pierre. Vesmír a lidstvo. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-043-5.

Zákonitosti vývoje biosféry a noosféry : sborník z vědecké konference ČSAZ ke 125. výročí narození V. I Vernadského. 1. vyd. Praha: Československá akademie zemědělská, 1988. Sign. 2 - 0936.489.

Kant, Immanuel. K večnému mieru : filozofický náčrtok. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963. Sign. S-0508.927.

Murphy, Joseph. Moc podvědomí. 1. vyd. Praha: Knižní klub, Pragma, 2003. ISBN 80-85634-08-2.

Kolektiv autorů. Future. [anglická verze internetové encyklopedie Wikipedia] 30. 10. 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Future>.

Kolektiv autorů. Global Consciousness Project. [anglická verze internetové encyklopedie Wikipedia] 30. 10. 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Consciousness_Project>.

Kolektiv autorů. Noosphere. [anglická verze internetové encyklopedie Wikipedia] 30. 10. 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Noosphere>.

Kolektiv autorů. Omega Point. [anglická verze internetové encyklopedie Wikipedia] 30. 10. 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Omega_point>.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.